Mijn favorieten

No Risk Clausule: hoe werkt dat?

Als u een huis koopt terwijl u uw huidige woning nog niet verkocht heeft, loopt u risico. Het is uiteraard mogelijk dat uw ‘oude’ huis niet snel genoeg verkocht wordt. In dat geval kunt u plotseling eigenaar worden van twee huizen. Vanzelfsprekend draagt u dan ook de lasten van deze huizen. Voor velen is dit een onaanvaardbaar risico. Daarvoor is de zogenaamde ‘no risk clausule’ in het leven geroepen. Hoe dit precies werkt, leest u hieronder.
 

Eerst verkopen, daarna kopen

Theoretisch klinkt het logisch om eerst uw bestaande huis te verkopen en daarna pas een ander huis te kopen. Ervaring leert dat het in de praktijk toch vaak anders loopt. Dikwijls komt het voor dat u eerst tegen een nieuw passend huis aanloopt en vervolgens pas het oude huis in de verkoop zet. In zo’n soort situatie hoopt u dat het huis snel verkocht wordt, want in de tussentijd kan het nieuwe huis zo aan uw neus voorbijgaan. En dat wilt u natuurlijk niet!
 

Eerst kopen, daarna verkopen

Om er zeker van te zijn dat uw nieuwe droomhuis niet aan een ander verkocht wordt, kunt u besluiten om de woning definitief te kopen. Om uzelf wat tijd te gunnen voor de verkoop van uw oude huis, kunt u wellicht een langer oplevertermijn bij het nieuwe huis bedingen. Het plan klinkt goed, maar is in zijn geheel niet zonder risico. Want als u uw oude huis niet snel verkocht krijgt, kan het gevolg zijn dat u langdurig eigenaar wordt van twee huizen. In zo’n geval krijgt u te maken met dubbele (hypotheek-)lasten. Oftewel: het kan een serieuze aanslag zijn op uw spaarrekening, iets wat u wilt voorkomen. Daarnaast kunt u er niet vanuit gaan dat de bank akkoord gaat met deze constructie. Banken hebben uiteraard geleerd van risico’s uit het verleden en zijn in dit soort gevallen daarom behoorlijk terughoudend.
 

Eerst voorlopig kopen, daarna verkopen

Enerzijds wil de koper het liefste geen risico lopen om eigenaar te worden van twee huizen. Anderzijds wil de koper ook de zekerheid hebben dat de nieuwe woning niet aan iemand anders wordt verkocht. Door gebruik te maken van de zogenoemde no risk clausule, kunnen deze wensen voor een groot deel gerealiseerd worden. Deze clausule bevat enige afwijkende afspraken en wordt toegevoegd aan de standaard koopovereenkomst.
 

Voordelen voor de koper

Als u als koper de no risk clausule opneemt in de koopovereenkomst, dan koopt u het nieuwe huis en gaat u vervolgens het oude huis verkopen. De voordelen die u ervaart? U heeft extra tijd om het oude huis te verkopen en u loopt géén risico. Indien u als koper er niet in slaagt om het oude huis binnen de afgesproken tijd te verkopen, kan de koopovereenkomst van het nieuwe huis kosteloos ontbonden worden. In de clausule wordt wel vastgelegd dat de koper zijn best moet doen om zijn woning te verkopen en daarbij wordt er een minimumprijs vastgelegd.
 

Voordelen voor de verkoper

Voor de verkoper biedt het ook voordelen, mits er een aanvulling wordt gemaakt op de no risk clausule. In het tweede deel van de clausule wordt namelijk overeengekomen dat de verkoper de woning gewoon in de verkoop mag laten. De verkoper mag zelfs tussentijds aan een ander verkopen, als deze koper bijvoorbeeld onder gunstigere voorwaarden kan kopen (denk bijvoorbeeld aan een huurder of aan een starter die geen woning hoeft te verkopen). Als de verkoper de overeenkomst met de eerste koper wil ontbinden, dan moet deze koper altijd wel een laatste kans krijgen om te kopen. In de clausule is dan ook opgenomen dat de verkoper de koop kan ontbinden op het moment dat hij aan een ander wil verkopen, maar dat hij de eerste koper nog 48 uur de tijd moet geven om alsnog definitief te kopen. Als de koper hierop ingaat, zal hij kunnen kopen tegen de prijs en voorwaarden die eerder overeengekomen zijn. Daarentegen vervallen wel alle eventuele ontbindende voorwaarden. De koop wordt definitief en kan dan niet meer kosteloos ontbonden worden.
 
Heeft u meer vragen omtrent de no risk clausule, dan kunt u uiteraard gerust contact opnemen met ons via het telefoonnummer: 0495 450 680. Wij helpen u graag!