Mijn favorieten

Kosten bij het kopen én bezitten van een huis

Wie een huis koopt, staart zich vaak blind op de vraagprijs. Maar weet je eigenlijk met welke kosten je nog meer rekening moet houden bij het kopen van een huis? Voordat je besluit een huis te kopen, is het belangrijk deze kosten goed inzichtelijk hebben zodat je weet of je je dat leuke huis ook daadwerkelijk kunt permitteren. Onderstaand de belangrijkste posten om rekening mee te houden:

1. Taxatiekosten

Voor het verkrijgen van een financiering is een taxatie van de woning verplicht, omdat de bank wil weten hoeveel de woning waard is. Afhankelijk van de getaxeerde waarde, bepaalt de bank de hoogte van de financiering die hij gaat verstrekken. Het financieringsbedrag is dus niet alleen afhankelijk van je inkomen, maar óók van de getaxeerde waarde van de woning. Nadat er overeenstemming is bereikt over de koop van het huis (prijs, voorwaarden, datum van overdracht e.d.) wordt eerst een koopovereenkomst getekend. Daarna wordt er door de koper opdracht gegeven voor de taxatie van de woning voor de financieringsaanvraag.

2. Kosten hypotheekadvies

Voor het aanvragen van een hypotheek betaal je niet alleen de verschuldigde rente over het te lenen bedrag, maar betaal je ook advieskosten. Een kennismakingsgesprek is doorgaans gratis, maar wanneer er daadwerkelijk een hypotheekaanvraag gedaan wordt, betaal je dus advieskosten. Deze kosten zijn per bank verschillend.
 

3. Notariskosten

Nadat de financiering rond is, gaat de notaris aan de slag met het opmaken van de eigendomsakte van de woning en de hypotheekakte. Voordat de daadwerkelijke overdracht van de woning plaatsvindt, dienen daarom de notariskosten betaald te worden.

De bemiddelingskosten voor het verkrijgen van je hypotheek, de notariskosten voor de hypotheekakte, taxatiekosten en bouwrente zijn fiscaal aftrekbaar, dus het nettobedrag valt wat lager uit. Wat je wel en niet in mindering mag brengen op je belastingaangifte, kun je lezen op de site van de Belastingdienst.

 

4. Overdrachtsbelasting

De hypotheekrente vormt een leuke aftrekpost, maar daar tegenover staan allerlei heffingen. Wanneer je een bestaande woning koopt, betaal je namelijk allereerst overdrachtsbelasting. De belasting die je betaalt, bedraagt 2% procent van de koopsom van de woning. Overigens betaal je bij een nieuwbouwwoning geen overdrachtsbelasting.
 

5. Eigenwoningforfait

De Belastingdienst gaat ervan uit dat woningeigenaren als het ware inkomsten genereren doordat ze geen huur hoeven te betalen, een vermogen opbouwen en in de positie zijn het huis eventueel te verhuren. Daarom moet je elk jaar een bedrag bij je inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Dit eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je huis en bedraagt doorgaans 0,65%.
 

6. Gemeentelijke belastingen

Ook de gemeente weet jou als woningeigenaar te vinden. Zo betaal je aan hen onroerendezaakbelasting (OZB). De onroerendezaakbelasting is de belasting die je betaalt over je woning of over het bedrijfspand dat je huurt of bezit. Het geld uit de onroerendezaakbelasting komt ten goede van de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat het geld voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

Daarnaast ben je als woningeigenaar aan de gemeente rioolheffing verschuldigd. Eigenaren betalen rioolheffing omdat de woning is aangesloten op de riolering. Met de inkomsten hiervan, zorgt de gemeente ervoor dat het riool goed onderhouden blijft.

Ook brengt de gemeente afvalstoffenheffing in rekening. Hoeveel je moet betalen, is per gemeente verschillend.

 

7. Opstalverzekering

Als woningeigenaar ben je verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Deze dekt de schade aan de woning bij bijvoorbeeld bij brand- of stormschade.

De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren: de regio waar het huis staat, de herbouwwaarde van de woning, de hoogte van het eigen risico en de vraag wat je wel of niet meeverzekert, zoals de bijvoorbeeld de ruiten.

 

8. Overlijdensrisicoverzekering

Aan veel hypotheken is een overlijdensverzekering (orv) gekoppeld. Mocht je tijdens de looptijd van de verzekering overlijden, dan keert de verzekeraar een vooraf bepaald bedrag uit aan de nabestaanden. Hiermee kan de hypotheek (deels) worden afgelost, zodat de achterblijvende gezinsleden in het huis kunnen blijven wonen.
 

9. Onderhoud

Als je een woning huurt, betaalt de eigenaar van de woning de kosten wanneer het dak lekt of als de kozijnen geschilderd moeten worden. Als woningeigenaar betaal je deze kosten dus zelf. Maar let wel op: wanneer je je woning niet goed onderhoudt, kun je in de problemen komen met je opstal- en inboedelverzekering als blijkt dat ontstane schade het gevolg is van achterstallig onderhoud. Drie op de tien huizenbezitters kunnen het onderhoud aan de eigen woning niet betalen. Hou dus rekening met een extra spaarpotje voor onderhoud!

Daar staat wel tegenover dat na dertig jaar de hypotheek is afgelost, waardoor je woonlasten na deze periode fors dalen.

 

Duurzame maatregelen

Een belangrijke pijler voor de toekomst is de duurzaamheid van de woning. Met de alsmaar stijgende energiekosten, is het daarom zeer raadzaam voor woningeigenaren om te investeren in de duurzaamheid van de woning. Dit brengt in eerste instantie wel een kostenpost met zich mee, maar tegenwoordig zijn er ook diverse aantrekkelijke financieringen en subsidies voor verduurzamingsmaatregelen te krijgen, zéker als je hiermee bij de aankoop van je woning al rekening houdt. Als je investeert in de duurzaamheid van je huis, levert dit niet alleen een lagere energierekening op, maar houdt je ook de waarde van de woning op peil. Want een duurzaam huis brengt meer op als je het huis in de toekomst weer wilt verkopen.Wil je een huis kopen? Dan is het aan te raden een aankoopmakelaar in te schakelen. Deze kan je veel kosten besparen op de te betalen prijs van het huis, maar kan je óók wijzen op o.a. de financiële voordelen die er te halen zijn bij het verduurzamen van de woning én op andere zaken die van belang zijn bij het kopen van een huis.