Mijn favorieten

Goed om te weten bij het kopen van een appartement

‘Appartement’ versus ‘Huis’

Droomt u van een eigen appartement, dichtbij voorzieningen als winkels, restaurantjes en terrasjes? Of wilt u eindelijk verlost zijn van die (te) grote tuin die alleen maar werk met zich meebrengt? Wat is er dan fijner om te genieten van uw eigen centrale plekje, uw eigen balkon, onderhoudsvrij en doorgaans ook nog eens met een fijn uitzicht. Naast het ‘veilige gevoel’ dat een appartement biedt, brengt het wonen in een appartementencomplex ook andere bijkomstigheden met zich mee. Een aantal zaken zijn wezenlijk anders ten opzichte van het kopen van een huis.

Verplicht lidmaatschap VvE

Wanneer u een huis koopt, bent u zelf volledig eigenaar van de woning en draagt u zelf de verantwoording voor het onderhoud ervan. Wanneer u een appartement koopt, bent u sámen met alle andere bewoners van het complex eigenaar van het gebouw en draagt u dan ook sámen de lasten voor de onderhoudskosten van het gebouw. Daarom wordt u als eigenaar van een appartement altijd lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit is een wettelijk verplichting, zo ook dat de VvE moet sparen voor onderhoud aan het gebouw en een verzekering moet hebben tegen schade aan het gebouw.

Vergeet de servicekosten niet!

Per maand betaalt u als appartementseigenaar daarom een bedrag aan zogeheten ‘servicekosten’. Vergeet niet dat deze servicekosten bij uw netto-maandlasten geteld dienen te worden! Van deze kosten wordt niet alleen het onderhoud aan het gebouw betaald, maar ook de verzekering van het gebouw, de verlichting en de verwarming van de gemeenschappelijke ruimten, het onderhoud aan de lift en/of garage, de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en de bestuursleden van de VvE. Weet dat de maandelijks te betalen servicekosten per appartementseigenaar kunnen verschillen. De ene appartementseigenaar heeft bijvoorbeeld een groter appartement dan de ander of een (extra) parkeerplaats in de parkeergarage. Hoe de verdeling van de kosten die u moet betalen is bepaald, kunt u teruglezen in de splitsingsakte van het appartementencomplex.

Belangrijk om te weten

 • Kijk goed na of de VvE een actieve vereniging is en of er jaarlijks een vergadering wordt gehouden.
 • Ga na of er een Meerjarenonderhoudsplan aanwezig is en of er voldoende geld in kas zit om het onderhoud van te betalen (reservefonds).
 • Bekijk welk onderhoud daadwerkelijk in de maandelijkse servicekosten is opgenomen. Belangrijk is dat ook het grote onderhoud is opgenomen in de servicekosten, anders zou u weleens voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan wanneer er onverwacht groot onderhoud noodzakelijk is.
 • Ga na of er nog achterstanden in servicekosten open staan van de vorige eigenaar van het appartement. Zo ja, dan kan het mogelijk zijn dat ú het openstaande bedrag dient te betale
 • Lees de notulen van de vergaderingen van de VvE goed door om te vernemen wat er speelt. 
 • Weet dat u - of u nu op de begane grond woont of op de derde etage - altijd mee betaalt aan het onderhoud voor de lift, de garage en het dak, óók als u niet op de bovenste verdieping (onder het dak) woont of geen gebruik maakt van de lift of de garage.  

Belangrijke documenten

Bent u voornemens een appartement te kopen? Vraag dan de nodige documenten op bij uw makelaar of bij het bestuur van de betreffende VvE en neem deze aandachtig door. De documenten die u kunt opvragen zijn:

 • Splitsingsakte (hierin staat vermeld welke delen van het gebouw door de VvE onderhouden moeten worden)
 • Splitsingsreglement (hierin staat hoe de VvE werkt en hoe vaak er vergaderd wordt.
 • Notulen van de laatste gehouden vergaderingen van de VvE (om te weten wat er speelt binnen het complex)Huishoudelijk reglement (hierin staat wat wel en niet toegestaan is in het gebouw)
 • Meerjarenonderhoudsplan (welk groot onderhoud staat op de planning)
 • Jaarrekening van de VvE (om op te kunnen maken of de VvE financieel gezond is)