Mijn favorieten

Waarom een bouwkundige keuring verstandig is…

Je hebt een geweldig leuk huis gevonden dat je graag wilt kopen, of misschien héb je het wel al gekocht? Heel spannend allemaal, want er komt best wat kijken bij het kopen van een huis. Waaronder o.a. het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Een bouwtechnische keuring is geeft meer zekerheid over de staat van het huis dat je koopt.
 

De uitkomst van de bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde

Doorgaans laat je een bouwkundige keuring uitvoeren als de onderhandelingen over de aankoop van het huis zijn afgerond. Maar wat als er van alles mis blijkt te zijn aan het huis en je op termijn aanzienlijke kosten moet maken? Om een dergelijke situatie te voorkomen, is sinds april 2018 in de koopovereenkomst verplicht een passage over het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring opgenomen. Mocht namelijk uit de bouwkundige keuring blijken dat de kosten voor het direct noodzakelijk onderhoud hoger zijn dan het overeengekomen bedrag in de koopovereenkomst, dan kun je nog van de koop afzien óf kan er in ieder geval opnieuw over de prijs van de woning gepraat worden. Maak hier dus duidelijke afspraken over en let goed op de vermelde ontbindende voorwaarde met betrekking tot de bouwkundige keuring.
 

Verplichtingen

Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring is niet verplicht. Echter bij de verkoop van een huis is de verkoper wél verplicht de eventuele gebreken aan het huis te melden. Dit valt onder de ‘mededelingsplicht’. Maar ook als koper heb je verplichtingen. Er wordt namelijk van je verwacht dat je zelf ook goed kijkt naar de staat van het huis, zowel op bouwkundig als op juridisch gebied. Door het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring voorkom je dat je achteraf nog allerlei gebreken aan het huis ontdekt. Met het bouwkundige rapport kun je aantonen dat je serieus hebt laten onderzoeken wat de bouwkundige toestand van het huis was toen je het kocht.
 

Wat kun je verwachten van een bouwkundig rapport?

Het laten opstellen van een bouwkundig rapport, biedt je geen 100% garantie over de staat van de woning. Echter kun je van een bouwkundige keurder wel bouwtechnisch inzicht verwachten en volstaat dit om een goed beeld te krijgen van de staat de woning. Een keurder kijkt naar de elementen van een huis die hij met het blote oog kan zien. Er worden dan ook geen wanden, plafonds of muren opengemaakt/gebroken. Daarom zouden er eventueel gebreken verborgen kunnen blijven (zie blog: verborgen gebreken) en geeft het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring geen 100% garantie.
 

Het bouwkundige rapport

Zoals gezegd geeft een bouwkundige keurder een goed beeld van de bouwtechnische staat van een woning. Zijn bevindingen worden vastgelegd in een rapport, waarin onder andere wordt vermeld:
- of de constructie van het huis goed is óf dat hiermee problemen zijn
- hoe de toestand van alle vloeren, het dak, de kozijnen enz. is
- of er specialistisch onderzoek gedaan moet worden naar bijvoorbeeld asbest, houtworm of boktor
- welke delen van het huis de keurder niet heeft kunnen bekijken
- wat de te verwachten kosten zijn die direct gemaakt moeten worden voor achterstallig onderhoud
- een schatting van kosten die binnen een paar jaar verwacht worden voor onderhoud van de woning.

 

Wat kost een bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring kost – afhankelijk van de gekozen keurder – tussen de € 300,- en € 400,- . Daarnaast zijn de kosten voor de keuring aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, echter alleen als je de keuring laat doen voor het verkrijgen van een hypotheek of voor de Nationale Hypotheek Garantie. In de praktijk zal een hypotheekverstrekker doorgaans vragen om een taxatierapport, waarvan de kosten sowieso aftrekbaar zijn. Je gaat een huis kopen? Koop verstandig en laat een bouwkundige keuring uitvoeren!