Mijn favorieten

Hoe zit het met de NHG-garantie in 2019?

Verzekeren vinden we tegenwoordig allemaal heel normaal. We sluiten verzekeringen af voor dingen die waardevol voor ons zijn. Uw woning is één van de meest waardevolle dingen die u kunt bezitten. Dat verzekeren we daarom goed tegen bijvoorbeeld brand of waterschade. Maar wist u ook dat u voorzorgsmaatregelen voor uw hypotheek kunt nemen? Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) vindt dat een woning kopen, behouden en verbeteren voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar moet zijn. Daarvoor is Nationale Hypotheek Garantie in het leven geroepen.
 

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

NHG helpt u als u door onvoorziene omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld als u uw baan kwijtraakt -en dit niet aan u zelf ligt-, arbeidsongeschikt raakt, uw relatie wordt beëindigd of uw partner overlijdt. In deze gevallen kan het WEW u helpen. Samen met uw bank worden de mogelijkheden bekeken om de hypotheek weer betaalbaar te maken, zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Is verkoop de enige optie en blijft er een restschuld over? Dan kan het WEW ook uitkomst bieden door een betalingsregeling met u te treffen of de restschuld zelfs kwijt te schelden.
 

Hoe kunt u NHG afsluiten?

U kunt NHG afsluiten bij de aankoop van een tot de gemiddelde koopsom in Nederland. NHG kan ook afgesloten worden bij de financiering van een verbouwing of indien er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd. Bijkomend voordeel is dat u korting op uw hypotheekrente kunt krijgen, wat een aanzienlijke besparing op uw maandlasten betekent. U betaalt eenmalig een fiscaal aftrekbaar bedrag en geniet gedurende de gehele looptijd van uw hypotheek van de voordelen. U sluit NHG af via een hypotheekadviseur of bij de bank die uw hypotheek verstrekt.
 

Nieuwe kostengrens NHG 2019

Jaarlijks wordt bepaald hoe hoog de NHG-grens is. NHG heeft de kostengrens voor woningen voor het jaar 2019 vastgesteld op €290.000,-. Voor woningfinancieringen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk €307.400,-.